Scriptieondersteuning

is één op één persoonlijke ondersteuning en aangepast aan de persoonlijke behoefte. Dat kan in de vorm van structureren en redigeren van de tekst, extra uitleg van onderdelen van onder-zoek, klankborden, ontdekken en overwegen van niet standaard onderzoeksvormen.

In de praktijk bekijken we tijdens een gesprek hoe de situatie is. Aan de hand daarvan bepalen we wat gedaan kan en moet worden, vooral wat een goed plan van aanpak in jouw situatie is. Dat hangt erg af hoe het in elkaar steekt en er is nooit een blauwdruk voor een oplossing. Ieder mens is specifiek en uniek, dus kan alleen een persoonlijk plan werken.

Hoeveel tijd dat kost, is daarom ook niet goed in te schatten. Jij bepaalt wat je nodig hebt, kan en wil investeren. In een plan kunnen verschillende zaken aan de orde komen. In de eerste fase is het onderzoeksontwerp aan de orde.

 Het is vaak niet makkelijk om tot een duidelijke probleemanalyse te komen. Die is wel belangrijk en essentieel voor goede onderzoeks-vraagstelling en dus het verloop van je onderzoek.

Klankbord en brainstorm met een ervaren persoon bij dit onderdeel kan een groot verschil uitmaken. De interne analyse lukt vaak wel, hoewel dat vaak wat meer diepte kan krijgen. De externe analyse levert wel hoofdbrekens op als het gaat om de inhoud en hoe dat te vinden.  Aanleggen van een theoretisch kader is een essentieel en vaak lastig onderdeel. Dat ontbreekt eigenlijk noot in een ondersteunings-traject.

Voornamelijk het operationaliseren van theorie naar je onderzoekssituatie is een belangrijke handeling voor het inrichten en welslagen van je onderzoek en dus van een ondersteuningsplan. 

De onderzoeksopzet kan een abc zijn als je de geijkte paden volgt. Als je wat anders wil of meer diepte in standaardaanpak, kan ervaring, inzicht en overzicht verschil maken.

Het verzamelen en verwerken van data, maar zeker de analyse en de interpretatie van de uitkomsten, is eigenlijk het meest interessante moment. Daar komt jouw onderzoek tot leven voor jouw onderzoekssituatie en worden je resultaten zichtbaar.

Dat is het moment dat je de kroon op het werk zet en de basis legt voor een goed en solide advies. In deze fase kan de ondersteuning een extra paar ogen zijn en een klankbord  om zo volledig en diepgaand mogelijke conclusies te trekken en advies te kunnen geven.

De laatste fase is niet onbelangrijk, maar vaak wat onderschat. Een goede afsluiting met een kritische reflectie op het onderzoek en je eigen leerproces is goud waard; niet allen voor je cijfer, maar veel meer voor de volgende dag. Goed brongebruik inclusief de juiste referentie, correct taalgebruik en een goed verzorgd rapport zijn vereiste, maar leveren direct meerwaarde.

Sign up today

 bel vandaag voor een afspraak 0648254902

Kosten € 62.50 uur | januari 2020 € 59,95 per uur   AlgemeneLeveringsvoorwaarden_StudentSupportServices2017

mail voor meer informatie

1 + 1 =