Studieondersteuning

is één op één persoonlijke begeleiding en aangepast aan jee persoonlijke situatie. De ondersteuning biedt de structurering van je werk en leven, ofwel management van je studie.

In de praktijk bekijken we tijdens een gesprek hoe de situatie is. Aan de hand daarvan bepalen we wat gedaan kan en moet worden, maar ook wat een goed plan van aanpak in jouw situatie is. Dat hangt erg af hoe het in elkaar steekt en er is nooit een blauwdruk voor een oplossing. Ieder mens is specifiek en uniek, dus kan alleen een persoonlijk plan werken.

Hoeveel tijd dat kost, is daarom ook niet goed in te schatten. Jij bepaalt wat je nodig hebt, kan en wil investeren.Studieondersteuning gaat in drie fasen van inzicht, naar organisatie tot monitoren en aanpassen.

 

De weg naar overzicht en rust

 

  • structureren en plannen van je studie. Vertraging of tegenslag bij studie ontstaat vaak door een bord vol geladen met van alles en nog wat, waardoor je geen trek meer hebt. Je schuift het bord weg en gaat iets doen wat je wel kan managen en lekker vindt. Dat is een normaal verschijnsel en geen probleem zolang het geen schuivende schotsen gaan worden en er uiteindelijk een situatie ontstaat van chaos, achterstand en weglopen voor de feiten.

Samen kijken we naar hoe we de situatie zo kunnen organiseren dat het efficient en doelmatig inzichtelijk wordt, maar wel zo dat het leuk blijft. Bij goed studiemanagement komt alles wat gedaan moet worden op een rij en is er overzicht. Overbelasting en stress ontstaat door te veel in te weinig ruimte. Tijd wordt iets wat bij goed management controleerbaar wordt. You will be more happy, maar denk dan niet dat je tijd kan maken…

Tijd kan je namelijk NIET maken

want tijd is tijd, 24 uren in een dag, 7 dagen per week tot in het oneindige. Managen van tijd hangt samen met structureren en plannen. We zullen daarom aan de hand van de structuur en de planning die we gevonden hebben de tijd te lijf gaan. Dat wil zeggen, we gaan kijken hoe we zo efficient mogelijk alle onderdelen in de tijd kunnen plaatsen zodat je succes behaald, maar wel ruimte hebt.

 

 

 

 

Met een goede structuur, planning en een management van tijd komt tijd vrij en dus ook ruimte in het leven. De kunst is dan om ruimte te houden.

 

Monitoren en aanpassen van de voorgaande fasen is cruciaal. Bijhouden van de voortgang, winst en verlies van tijd helpt om verder je studie, dus daarmee je leven, verfijnder te beheersen. Met een simpel monitoring en feedbacksysteem wordt dat gedaan.

 

Tools voor de organisatie van studiemanagement zijn een agenda, taaklijsten en voortgang in Exel. Met behulp van evaluatiegesprekken wordt voorgang in de gaten gehouden en waar nodig ingegrepen en aangepast.

Ieder plan is persoonlijk en wordt iedere keer apart ontwikkeld.

Geen plan komt van de plank.

 

De kosten  van een studieondersteuningstraject zijn vanaf € 290.00 inclusief Btw per semester. Neem contact op voor de mogelijkheden.

 

 

Sign up today